รายละเอียดหนังสือ
Complete Math มัธยมปลาย สรุปเข้ม เน้นข้อสอบ
ผู้แต่ง : ชุมพล วงศ์มติกุล
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
หมวด : ต.ส. หนังสือเตรียมสอบ
หมู่ : 510.712
เลขเรียกหนังสือ : 510.712 ช-ค
เลขผู้แต่ง: ช-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 464
ลักษณะหนังสือ: 26 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 285
เลข ISBN: 9786164491830
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 07 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ: บทที่ 1 เซต (Set) บทที่ 2 ตรรกศาสตร์ (Logics) บทที่ 3 จำนวนจริง (Real Number) บทที่ 4 การให้เหตุผล (Reasoning) บทที่ 5 ความสัมพันและฟังก์ชัน (Relation and Function) บทที่ 6 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (Number Theory) บทที่ 7 เราขาคณิตวิเคราะห์ (Geometry Analysis) บทที่ 8 ภาคตัดกรวย (Conic Section) บทที่ 9 เมทริกซ์ (Matrix) บทที่ 10 ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series)

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
115938ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
215936ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)