รายละเอียดหนังสือ
สนทนาอาเซียนลัดทันใจ ภาษาเวียดนาม
ผู้แต่ง : คำพันธ์ แสงสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : ตถาตา พับลิเคชั่น
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.9228
เลขเรียกหนังสือ : 495.9228 ค-ภ
เลขผู้แต่ง: ค-ภ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
พัชรี ตายสาย,ผู้เเต่งร่วม
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 342
ลักษณะหนังสือ: 15 ซม. + MP3
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9786167246529
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 กุมภาพันธ์ 544
หมายเหตุ: รวบรวมคำศัพท์ และประโยคจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทาง ทั้งภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านภาษาไทย ตรวจสอบโดยอาจารย์ชาวเวียดนาม ถูกต้อง ทันสมัย ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพื้นฐานของประเทศเวียดนามแบบลัดสั้น เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักเวียดนามแบบรวบรัด เข้าใจง่าย เตรียมพร้อมเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยตนเอง - คำทักทาย / Greetings - สำนวนทั่วไป / General Expressions - การแสดงความยินดีและแสดงความเห็นใจ / Felicitation & Sympathizing - คำสรรพนาม / Pronouns - คำสรรพนามแสดงคำถาม / Question Words - การแนะนำตัวและประโยคสนทนาพื้นฐาน / Self-Introduction & Basic Conversation - ที่สนามบิน / At The Airport - การดินทางถึงและการเดินทางกลับ / Arrival & Departure - การแลกเปลี่ยนเงินตา / Currency Exchange - โทรศัพท์และโทรสาร / Telephone & Fax

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
116390ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
216389ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาเวียดนาม -- การใช้ภาษา
2ภาษาเวียดนาม -- บทสนทนาและวลี
3พัชรี ตาสาย, ผู้แต่งร่วม