รายละเอียดหนังสือ
นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น
ผู้แต่ง : ฟอน มึนช์เฮาเซ่น, บารอน
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 833.914
เลขเรียกหนังสือ : 833.914 ฟ-น
เลขผู้แต่ง: ฟ-น
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 104
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 125
เลข ISBN: 9786160421268
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: พระราชนิพนธ์แปลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
131470ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
231471ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
329858ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วรรณกรรมเยอรมัน -- การแปลเป็นภาษาไทย
2นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น