รายละเอียดหนังสือ
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ผู้แต่ง : ซัม สาวพัตร์
สำนักพิมพ์ : ย้อนรอย
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.915
เลขเรียกหนังสือ : 895.915 ซ-พ
เลขผู้แต่ง: ซ-พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2559
จำนวนหน้า: 216
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 189
เลข ISBN: 9786162104855
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
131440ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
27726ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
37733ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
47731ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
57728ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
67734ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภูมิพลอดุยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559.
2พระราชดำรัส
3ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470---พระราชดำรัส
4พระบรมราชโชวาท