รายละเอียดหนังสือ
พระเจ้าตากสิน มหาราชแห่งชาติไทย
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
หมวด : 900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ส-พ
เลขผู้แต่ง: ส-พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 224
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 9789747507201
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: ภูมิหลัง -- บรรพชาอุปสมบท -- พระยากำแพงเพชร -- ล่าถอยเพื่อตั้งหลัก -- เจ้าตากตีจันทบุรี -- ปราบสุกี้พระนายกอง -- ปราบดาภิเษก -- ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา -- สถาปนากรุงธนบุรี -- สงครามภายใน -- ญวนทำยุ่ง -- ตีเมืองเชียงใหม่ -- ยุทธการที่บ้านนางแก้ว -- ทรงพระกรรมฐาน -- พระราชอัธยาศัย -- เกิดจลาจล -- วาระสุดท้ายของกรุงธนบุรี -- พระราชวงศ์กรุงธนบุรี -- ทหารเอกคู่พระทัย

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
111871ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า, 2277-2325