รายละเอียดหนังสือ
นาฏศิลป์ไทย
ผู้แต่ง : ฐิติรัตน์ เกิดหาญ
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
หมวด : 700 ศิลปกรรม และนันทนาการ
หมู่ : 793
เลขเรียกหนังสือ : 793 ฐ-ก
เลขผู้แต่ง: ฐ-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: ปทุมธานี
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 324
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด: สืบสานวัฒนธรรมไทย
ราคาหน้าปก: 115
เลข ISBN: 9786162131516
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กันยายน 551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
129063อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 08/09/2562ห้องสมุดโรงเรียน

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นาฏศิลป์ไทย