รายละเอียดหนังสือ
มัทนะพาธา
ผู้แต่ง : มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : wisdom
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.9112
เลขเรียกหนังสือ : 895.9112 ม
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 168
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราคาหน้าปก: 140
เลข ISBN: 9786167279107
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 กันยายน 551
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
126778อยู่ระหว่างยืมกำหนดส่งคืน 08/09/2562ห้องสมุดโรงเรียน
226777ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วรรณกรรมล้ำค่า