รายละเอียดหนังสือ
นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ยี่สิบห้าเรื่อง
ผู้แต่ง : ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
สำนักพิมพ์ : แม่คำผาง
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 891.23
เลขเรียกหนังสือ : 891.23 ศ-น ล.8
เลขผู้แต่ง: ศ-น
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
-
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 248
ลักษณะหนังสือ: 22 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 285
เลข ISBN: 9789749747261
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
128669ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์ยี่สิบห้าเรื่อง