รายละเอียดหนังสือ
กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : ประวัติวรรณคดีไทยสมัยใหม่
ผู้แต่ง : วิภา กงกะนันทน์
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หมวด : 800 วรรณคดี
หมู่ : 895.91309
เลขเรียกหนังสือ : 895.91309 ว-ก
เลขผู้แต่ง: ว-ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 379
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN: 9786164170773
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 ธันวาคม 544
หมายเหตุ: นวนิยายคืออะไร -- ประเพณีการประพันธ์ของไทย -- ผลของการนำเทคนิควิทยาการพิมพ์เข้ามาใช้ในสังคมไทย -- หนังสือพิมพ์กับนวนิยายในประเทศไทย -- บันเทิงคดีร้อยแก้วสมัยใหม่ของไทยในระยะเริ่มต้น -- สู่ยุคนวนิยาย -- นวนิยายไทยยุคแรก -- ผู้อ่าน และผู้เขียนนวนิยาย -- นวนิยายกับสังคม

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
13291ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
221200ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นวนิยายไทย -- ประวัติและวิจารณ์
2literature
3novels
4A critical history of Thai literature