รายละเอียดหนังสือ
คืนถิ่นจีนใหญ่
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมวด : พสธ. พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
หมู่ : 915.1
เลขเรียกหนังสือ : 915.1 ท-ค
เลขผู้แต่ง: ท-ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 313
ลักษณะหนังสือ: 21 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 9786164120440
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
11441ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง
21577ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน, สาธารณรัฐประชาชน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
2ฮ่องกง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
3ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน