รายละเอียดหนังสือ
ชมช่อมาลตี
ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หมวด : พสธ. พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
หมู่ : 915.98
เลขเรียกหนังสือ : 915.98 ท-ช
เลขผู้แต่ง: ท-ช
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 327
ลักษณะหนังสือ: 26 ซม.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 600
เลข ISBN: 9786164120037
รายการโยง: พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย)
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ: พิมพ์จำหน่ายหารายได้สมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสำหรับเยาวชน

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
12160ว่างห้องสมุดโรงเรียน จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเด็จพระ, 2498- -- การเยือนต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย
2อินโดนีเซีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
3ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย
4อินโดนียเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย